De kinderen

zijn van ons

allemaal

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

Relatie: IK HOOR ERBIJ
Kinderen hebben behoefte aan relatie, zowel met hun leerkrachten als met andere kinderen. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een groep. Dat is niet altijd makkelijk. Belangrijk is dat je je veilig voelt op de Hoge Weerdschool.

Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer bij ons op school. En als het lastig is, kan de leerling rekenen op de steun van zijn leerkracht. Op de Hoge Weerdschool hebben de leerkrachten veel invloed op de kwaliteit van de relaties. Niet door op de voorgrond te treden, maar juist door vanaf de zijlijn beschikbaar te zijn. Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen, zijn belangrijke pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van goede relaties binnen onze school.

Autonomie: IK DOE HET ZELF
Autonomie verwijst naar het gevoel onafhankelijk te zijn. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zelf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt. Op de Hoge Weerdschool is een kind er voor zichzelf, niet voor zijn ouders of voor de school.

Kinderen hebben al jong de behoefte zich te onderscheiden, hun eigen keuzes te maken. Het pedagogische antwoord hierop is het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning. Individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander.

Competentie:  IK KAN HET
Kinderen willen laten zien wat zij kunnen. Dat vraagt uitdaging. Kinderen leren ook wat zij misschien iets minder goed kunnen. Op de Hoge Weerdschool is het onderwijs afgestemd op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de leerling.

Een leerkracht van de Hoge Weerdschool neemt de ontwikkeling van haar leerlingen serieus. Biedt de leerling ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Een combinatie van hoge (en reële) verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie.