De school

waar je voor

omfietst

Speciaal voor peuters

Peuteropvang in MFC Kleurrijk

In MFC Kleurrijk is peuteropvang Buurtkabouters van Koppel-Swoe gevestigd. De peuteropvang/peuterspeelzaal verzorgt opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar op de maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Ieder kind is uniek!

Binnen de kinderopvang van Koppel-Swoe gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang heeft om zich te ontwikkelen. Dit op zijn of haar eigen manier en op basis van aanleg en karakter. We willen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de eigenheid van de kinderen en de fase waarin zij zich bevinden.

Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar en met het kind om. We hebben respect voor elkaar. In onze rijke leeromgeving stimuleren we kinderen om zelf te ontdekken. We bieden een uitdagende groepsruimte en buitenruimte aan met verschillende materialen.

Spelenderwijs werken aan een brede ontwikkeling

Door spel, thema’s en activiteiten werken we aan de brede ontwikkeling van kinderen. Er wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE), met vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen, waardoor de taalontwikkeling extra gestimuleerd wordt.

Er is regelmatig contact met de Hoge Weerdschool. Zo spelen de oudste peuters van de Buurtkabouters iedere laatste donderdagochtend van de maand met de kleuters van groep 1 en 2.

Buiten spelen

Bij Koppel-Swoe vinden we dat kinderen op elk moment van de dag buiten moeten kunnen spelen. Dat is niet afhankelijk van het weer. Bij regen bieden we regenjassen, laarzen en paraplu’s aan. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel!
Peuteropvang De Buurtkabouters heeft een mooi buitenterrein met zandbakhuisje en glijbaan. De water- en voelmuur zorgen voor extra uitdaging voor de peuters.

Meer informatie vind je op: kinderopvangepe.nl/buurtkabouters


P.S. In MFC Kleurrijk is ook een BSO van Koppel-Swoe gevestigd. Kijk hier voor meer informatie.